Kruunaa päiväsi hyvällä asiakaspalvelulla

Olem­me Tam­pe­reen ydin­kes­kus­tas­sa sijait­se­va täy­den pal­ve­lun kiin­teis­tön­vä­li­tys­toi­mis­to. Meil­tä saat kaik­ki väli­ty­sa­lan pal­ve­lut alkaen asun­to-osak­keis­ta ja oma­ko­ti­ta­lois­ta aina lii­ke- ja met­sä­ti­loi­hin asti. Toi­min­tam­me perus­läh­tö­koh­ta­na on asiak­kaan kuun­te­le­mi­nen ja koko­nais­val­tai­ses­ti laa­du­kas asia­kas­pal­ve­lu.

Kes­kei­sin toi­min­ta-alu­eem­me on Tam­pe­reen kes­kus­ta, mut­ta toi­mim­me luon­nol­li­ses­ti koko Pir­kan­maal­la ja tar­vit­taes­sa myös Turun alu­eel­la. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat jat­ku­vas­ti suo­sio­taan kas­vat­ta­vat osto­toi­mek­sian­to­so­pi­muk­set, jois­ta löy­dät lisä­tie­toa Hin­nas­to- ja Osto­toi­mek­sian­to-väli­leh­dil­tä. Myös hin­noit­te­lum­me on asia­kas­ys­tä­väl­lis­tä.

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan mei­hin!

Kruunaa päiväsi hyvällä asiakaspalvelulla

Olem­me Tam­pe­reen ydin­kes­kus­tas­sa sijait­se­va täy­den pal­ve­lun kiin­teis­tön­vä­li­tys­toi­mis­to. Meil­tä saat kaik­ki väli­ty­sa­lan pal­ve­lut alkaen asun­to-osak­keis­ta ja oma­ko­ti­ta­lois­ta aina lii­ke- ja met­sä­ti­loi­hin asti. Toi­min­tam­me perus­läh­tö­koh­ta­na on asiak­kaan kuun­te­le­mi­nen ja koko­nais­val­tai­ses­ti laa­du­kas asia­kas­pal­ve­lu.

Kes­kei­sin toi­min­ta-alu­eem­me on Tam­pe­reen kes­kus­ta, mut­ta toi­mim­me luon­nol­li­ses­ti koko Pir­kan­maal­la ja tar­vit­taes­sa myös Turun alu­eel­la. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat jat­ku­vas­ti suo­sio­taan kas­vat­ta­vat osto­toi­mek­sian­to­so­pi­muk­set, jois­ta löy­dät lisä­tie­toa Hin­nas­to- ja Osto­toi­mek­sian­to-väli­leh­dil­tä. Myös hin­noit­te­lum­me on asia­kas­ys­tä­väl­lis­tä.

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan mei­hin!