Kruunaa päiväsi hyvällä asiakaspalvelulla

Olemme Tam­pereen ydinkeskus­tas­sa sijait­se­va täy­den palvelun kiin­teistön­väl­i­tys­toimis­to. Meiltä saat kaik­ki väl­i­tysalan palve­lut alka­en asun­to-osakkeista ja omakoti­taloista aina liike- ja met­sätiloi­hin asti. Toim­intamme perus­lähtöko­htana on asi­akkaan kuun­telem­i­nen ja kokon­ais­val­tais­es­ti laadukas asi­akas­palvelu.

Keskeisin toim­inta-alueemme on Tam­pereen keskus­ta, mut­ta toim­imme luon­nol­lis­es­ti koko Pirkan­maal­la ja tarvit­taes­sa myös Turun alueel­la. Palvelui­himme kuu­lu­vat jatku­vasti suo­sio­taan kas­vat­ta­vat osto­toimek­siantosopimuk­set, joista löy­dät lisäti­etoa Hin­nas­to- ja Osto­toimek­sianto-välile­hdiltä. Myös hin­noit­telumme on asi­akasys­täväl­listä.

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan mei­hin!

Kruunaa päiväsi hyvällä asiakaspalvelulla

Olemme Tam­pereen ydinkeskus­tas­sa sijait­se­va täy­den palvelun kiin­teistön­väl­i­tys­toimis­to. Meiltä saat kaik­ki väl­i­tysalan palve­lut alka­en asun­to-osakkeista ja omakoti­taloista aina liike- ja met­sätiloi­hin asti. Toim­intamme perus­lähtöko­htana on asi­akkaan kuun­telem­i­nen ja kokon­ais­val­tais­es­ti laadukas asi­akas­palvelu.

Keskeisin toim­inta-alueemme on Tam­pereen keskus­ta, mut­ta toim­imme luon­nol­lis­es­ti koko Pirkan­maal­la ja tarvit­taes­sa myös Turun alueel­la. Palvelui­himme kuu­lu­vat jatku­vasti suo­sio­taan kas­vat­ta­vat osto­toimek­siantosopimuk­set, joista löy­dät lisäti­etoa Hin­nas­to- ja Osto­toimek­sianto-välile­hdiltä. Myös hin­noit­telumme on asi­akasys­täväl­listä.

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan mei­hin!