Kruunaa päiväsi hyvällä asiakaspalvelulla

Olemme Tam­pereel­la sijait­se­va täy­den palvelun kiin­teistön­väl­i­tys­toimis­to. Meiltä saat kaik­ki väl­i­tysalan palve­lut alka­en asun­to-osakkeista ja omakoti­taloista aina liike- ja met­sätiloi­hin asti. Toim­intamme perus­lähtöko­htana on asi­akkaan kuun­telem­i­nen ja kokon­ais­val­tais­es­ti laadukas asiakaspalvelu. 

Toim­imme luon­nol­lis­es­ti koko Pirkan­maal­la ja tarvit­taes­sa myös Turun alueel­la. Palvelui­himme kuu­lu­vat myyn­ti­toimek­sianto­jen lisäk­si jatku­vasti suo­sio­taan kas­vat­ta­vat osto­toimek­siantosopimuk­set, joista löy­dät lisäti­etoa Hin­nas­to- ja Osto­toimek­sianto-välile­hdiltä. Myös hin­noit­telumme on asiakasystävällistä. 

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan meihin! 

Kruunaa päiväsi hyvällä asiakaspalvelulla

Olemme Tam­pereel­la sijait­se­va täy­den palvelun kiin­teistön­väl­i­tys­toimis­to. Meiltä saat kaik­ki väl­i­tysalan palve­lut alka­en asun­to-osakkeista ja omakoti­taloista aina liike- ja met­sätiloi­hin asti. Toim­intamme perus­lähtöko­htana on asi­akkaan kuun­telem­i­nen ja kokon­ais­val­tais­es­ti laadukas asiakaspalvelu.

Toim­imme luon­nol­lis­es­ti koko Pirkan­maal­la ja tarvit­taes­sa myös Turun alueel­la. Palvelui­himme kuu­lu­vat myyn­ti­toimek­sianto­jen lisäk­si jatku­vasti suo­sio­taan kas­vat­ta­vat osto­toimek­siantosopimuk­set, joista löy­dät lisäti­etoa Hin­nas­to- ja Osto­toimek­sianto-välile­hdiltä. Myös hin­noit­telumme on asiakasystävällistä.

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan meihin!