HINNASTO 

HINNASTO 

Jokainen koti on uniikki – myös myytäessä

Pyy­dä siis meiltä uni­ik­ki tar­jous, kun olet myymässä nyky­istä tai etsimässä uut­ta. Tarpei­desi mukaan räätälöi­dyn väl­i­tys­paketin avul­la voit säästää, sil­lä jos kotisi on esimerkik­si valmi­ik­si kuin sis­us­tusle­hdestä, sin­un ei tarvitse mak­saa stailauk­sen sisältävää palkkio­ta. Tai jos sin­ul­la on asun­to-osak­keesi asi­akir­jat jo valmi­ik­si ole­mas­sa, emme peri asiakirjakuluja.

Jokainen koti on uniikki – myös myytäessä

Pyy­dä siis meiltä uni­ik­ki tar­jous, kun olet myymässä nyky­istä tai etsimässä uut­ta. Tarpei­desi mukaan räätälöi­dyn väl­i­tys­paketin avul­la voit säästää, sil­lä jos kotisi on esimerkik­si valmi­ik­si kuin sis­us­tusle­hdestä, sin­un ei tarvitse mak­saa stailauk­sen sisältävää palkkio­ta. Tai jos sin­ul­la on asun­to-osak­keesi asi­akir­jat jo valmi­ik­si ole­mas­sa, emme peri asiakirjakuluja.

Myyntitoimeksiannot


Asun­to-osak­keet

2,4% velat­tomas­ta
kaup­pahin­nas­ta (sis. alv).


Kiin­teistöt

3,4% kaup­pahin­nas­ta (sis. alv).


Min­imi­palkkio

Asun­to-osak­keet 2900€ (sis. alv).

Kiin­teistöt 3900€ (sis. alv)


Kiin­teä palkkio

Pyy­dä tarjous.

Palkkioon sisäl­tyy:

 • Kohteen arvioin­ti
 • Kevyt stailaus (sopimuk­sen mukaan)
 • Val­oku­vaus (ammat­ti- ja ilmaku­vaus sopimuk­sen mukaan)
 • Tarvit­tavien asi­akir­jo­jen han­k­in­ta (sopimuk­sen mukaan)
 • Kohteen tieto­jen selvittäminen
 • Myyn­tiesit­teen ja ‑ilmoi­tusten laadinta
 • Kohteen markki­noin­ti
 • Yleis- ja yksi­tyis­esit­te­lyt sopimuk­sen mukaan
 • Myyn­tineu­vot­te­lut
 • Kau­pan­teko­jär­jeste­lyt ja kaup­pakir­jo­jen laadinta
 • Osa­puolien neuvonta

Ostotoimeksiannot


Asun­to-osak­keet

2,4% velat­tomas­ta
kaup­pahin­nas­ta (sis. alv).


Kiin­teistöt

3,4% kaup­pahin­nas­ta (sis. alv).


Min­imi­palkkio

Asun­to-osak­keet 2900€ (sis. alv).

Kiin­teistöt 3900€ (sis. alv)


Kiin­teä palkkio

Pyy­dä tarjous.

Palkkioon sisäl­tyy:

 • Kohteen etsin­tä ja esittely
 • Tarvit­tavien asi­akir­jo­jen han­k­in­ta (sopimuk­sen mukaan)
 • Kohteen tieto­jen selvittäminen
 • Myyn­tineu­vot­te­lut
 • Kau­pan­teko­jär­jeste­lyt ja kaup­pakir­jo­jen laadinta
 • Osa­puolien neuvonta

Pyydä tarjous

  Nimi*

  Sähkö­posti*

  Aihe

  Viesti