HINNASTO

HINNASTO

Jokainen koti on uniikki – myös myytäessä

Pyy­dä siis meil­tä uniik­ki tar­jous, kun olet myy­mäs­sä nykyis­tä tai etsi­mäs­sä uut­ta. Tar­pei­de­si mukaan rää­tä­löi­dyn väli­tys­pa­ke­tin avul­la voit sääs­tää, sil­lä jos koti­si on esi­mer­kik­si val­miik­si kuin sisus­tus­leh­des­tä, sinun ei tar­vit­se mak­saa stai­lauk­sen sisäl­tä­vää palk­kio­ta. Tai jos sinul­la on asun­to-osak­kee­si asia­kir­jat jo val­miik­si ole­mas­sa, emme peri asia­kir­ja­ku­lu­ja.

Jokainen koti on uniikki – myös myytäessä

Pyy­dä siis meil­tä uniik­ki tar­jous, kun olet myy­mäs­sä nykyis­tä tai etsi­mäs­sä uut­ta. Tar­pei­de­si mukaan rää­tä­löi­dyn väli­tys­pa­ke­tin avul­la voit sääs­tää, sil­lä jos koti­si on esi­mer­kik­si val­miik­si kuin sisus­tus­leh­des­tä, sinun ei tar­vit­se mak­saa stai­lauk­sen sisäl­tä­vää palk­kio­ta. Tai jos sinul­la on asun­to-osak­kee­si asia­kir­jat jo val­miik­si ole­mas­sa, emme peri asia­kir­ja­ku­lu­ja.

Myyntitoimeksiannot


Asun­to-osak­keet

2,5% velat­to­mas­ta
kaup­pa­hin­nas­ta (sis. alv).


Kiin­teis­töt
ja
lii­ke­huo­neis­tot

3,2% kaup­pa­hin­nas­ta (sis. alv).


Mini­mi­palk­kio

2900€ (sis. alv).


Kiin­teä palk­kio

Pyy­dä tar­jous.

Palk­kioon sisäl­tyy:

 • Koh­teen arvioin­ti
 • Kevyt stai­laus (sopi­muk­sen mukaan)
 • Valo­ku­vaus (ammat­ti- ja ilma­ku­vaus sopi­muk­sen mukaan)
 • Tar­vit­ta­vien asia­kir­jo­jen han­kin­ta (sopi­muk­sen mukaan)
 • Koh­teen tie­to­jen sel­vit­tä­mi­nen
 • Myyn­tie­sit­teen ja -ilmoi­tus­ten laa­din­ta
 • Koh­teen mark­ki­noin­ti
 • Yleis- ja yksi­tyi­se­sit­te­lyt sopi­muk­sen mukaan
 • Myyn­ti­neu­vot­te­lut
 • Kau­pan­te­ko­jär­jes­te­lyt ja kaup­pa­kir­jo­jen laa­din­ta
 • Osa­puo­lien neu­von­ta

Ostotoimeksiannot


Asun­to-osak­keet

2,5% velat­to­mas­ta
kaup­pa­hin­nas­ta (sis. alv).


Kiin­teis­töt
ja
lii­ke­huo­neis­tot

3,2% kaup­pa­hin­nas­ta (sis. alv).


Mini­mi­palk­kio

2900€ (sis. alv).


Kiin­teä palk­kio

Pyy­dä tar­jous.

Palk­kioon sisäl­tyy:

 • Koh­teen etsin­tä ja esit­te­ly
 • Tar­vit­ta­vien asia­kir­jo­jen han­kin­ta (sopi­muk­sen mukaan)
 • Koh­teen tie­to­jen sel­vit­tä­mi­nen
 • Myyn­ti­neu­vot­te­lut
 • Kau­pan­te­ko­jär­jes­te­lyt ja kaup­pa­kir­jo­jen laa­din­ta
 • Osa­puo­lien neu­von­ta

Pyydä tarjous

Nimi*

Säh­kö­pos­ti*

Aihe

Vies­ti