OSTOTOIMEKSIANTO

OSTOTOIMEKSIANTO

OSTOTOIMEKSIANTO

Ostotoimeksianto - kun haluat päästä vähemmällä…

Osto­toi­mek­sian­to­so­pi­mus on nyky­ai­kai­nen ja vai­va­ton tapa löy­tää uusi koti. Sääs­tät pal­jon aikaa ja vai­vaa, kun jätät unel­ma-asun­to­si etsi­mi­sen mei­dän huo­lek­sem­me. Ker­rot vain mah­dol­li­sim­man tark­kaan mis­tä ja min­kä­lai­sen kodin haluat, niin etsim­me sen puo­les­ta­si. Näin sääs­tyt mm. tur­hil­ta esit­te­ly­käyn­neil­tä ja tulok­set­to­mal­ta selai­lul­ta.

Osto­toi­mek­sian­to toi­mii par­hai­ten eri­tyi­sen halu­tuil­la asui­na­lueil­la, kuten kau­pun­ki­kes­kus­tois­sa, joi­den par­haat asun­not eivät usein­kaan edes pää­dy jul­ki­seen myyn­tiin, sil­lä ne myy­dään jo sitä ennen. Tai jos ne sin­ne pää­ty­vät, niin usein ne myy­dään jo ennen kuin useim­mat ehti­vät edes pai­kan pääl­le kat­so­maan. Osto­toi­mek­sian­non avul­la voit vält­tää tämän sekä osta­jien väli­sen hin­ta­kil­pai­lun.

Mei­dän kans­sam­me teh­ty osto­toi­mek­sian­to­so­pi­mus on kai­ken lisäk­si ris­ki­tön tapa etsiä asun­toa, sil­lä sinul­le ei koi­du mitään kulu­ja, jos emme löy­dä sopi­vaa koh­det­ta eikä hyväk­syt­tyä osto­tar­jous­ta syn­ny. Sopi­mus ei myös­kään sido sinua mei­hin, sil­lä voit ostaa asun­non muu­al­ta­kin, jos sopi­va sat­tuu koh­dal­le. Emme myös­kään peri min­kään­lai­sia aloi­tus­mak­su­ja.

Ostotoimeksianto - kun haluat päästä vähemmällä…

Osto­toi­mek­sian­to­so­pi­mus on nyky­ai­kai­nen ja vai­va­ton tapa löy­tää uusi koti. Sääs­tät pal­jon aikaa ja vai­vaa, kun jätät unel­ma-asun­to­si etsi­mi­sen mei­dän huo­lek­sem­me. Ker­rot vain mah­dol­li­sim­man tark­kaan mis­tä ja min­kä­lai­sen kodin haluat, niin etsim­me sen puo­les­ta­si. Näin sääs­tyt mm. tur­hil­ta esit­te­ly­käyn­neil­tä ja tulok­set­to­mal­ta selai­lul­ta.

Osto­toi­mek­sian­to toi­mii par­hai­ten eri­tyi­sen halu­tuil­la asui­na­lueil­la, kuten kau­pun­ki­kes­kus­tois­sa, joi­den par­haat asun­not eivät usein­kaan edes pää­dy jul­ki­seen myyn­tiin, sil­lä ne myy­dään jo sitä ennen. Tai jos ne sin­ne pää­ty­vät, niin usein ne myy­dään jo ennen kuin useim­mat ehti­vät edes pai­kan pääl­le kat­so­maan. Osto­toi­mek­sian­non avul­la voit vält­tää tämän sekä osta­jien väli­sen hin­ta­kil­pai­lun.

Mei­dän kans­sam­me teh­ty osto­toi­mek­sian­to­so­pi­mus on kai­ken lisäk­si ris­ki­tön tapa etsiä asun­toa, sil­lä sinul­le ei koi­du mitään kulu­ja, jos emme löy­dä sopi­vaa koh­det­ta eikä hyväk­syt­tyä osto­tar­jous­ta syn­ny. Sopi­mus ei myös­kään sido sinua mei­hin, sil­lä voit ostaa asun­non muu­al­ta­kin, jos sopi­va sat­tuu koh­dal­le. Emme myös­kään peri min­kään­lai­sia aloi­tus­mak­su­ja.

Ostotoimeksiantosopimusten hinnat ja yhteydenottolomakkeen löydät Hinnasto-välilehdeltä