YHTEYS JA AUKIOLO

YHTEYS JA AUKIOLO

YHTEYS JA AUKIOLO

Hyvät yhteydet ovat nykypäivää

Toi­mis­tom­me sijait­see Tam­pe­reen pää­ka­dun var­rel­la perin­teik­kääs­sä Tuu­len­suun kort­te­lis­sa lähel­lä Hämeen­puis­toa ja pää­kir­jas­to Met­soa. Tuu­len­suun kort­te­lin osuus val­mis­tui Hämeen­ka­dul­la ensim­mäi­se­nä Tam­pe­reen rai­tio­tien ykkös­vai­het­ta raken­net­taes­sa kesäl­lä 2019. Rai­tio­tien lii­ken­nöin­nin alkaes­sa vuon­na 2021 pää­set siis halu­tes­sa­si toi­mis­tol­lem­me hel­pos­ti rati­kal­la, jon­ka sei­sa­ke on suo­raan toi­mis­tom­me edus­tal­la. Myös bus­sien pää­reit­ti kul­kee pit­kin Hämeen­ka­tua. Lähim­mät pysä­köin­ti­pai­kat löy­ty­vät Hämeen­puis­ton ja Kaup­pa­ka­dun var­rel­ta tai Kunin­kaan­kul­man pysä­köin­ti­hal­lis­ta.

Aukioloajat

Työm­me liik­ku­vas­ta luon­tees­ta joh­tuen meil­lä ei vali­tet­ta­vas­ti ole sään­nöl­li­siä aukio­loai­ko­ja, mut­ta ota yhteyt­tä, niin sovi­taan sinul­le par­hai­ten sopi­va ajan­koh­ta tapaa­mi­sel­le.

Yhteystiedot

Kruu­na LKV
Hämeen­ka­tu 28
33200 Tam­pe­re
0400 232087
[email protected]
www.kruunalkv.fi 

Ota yhteyttä

Nimi*

Säh­kö­pos­ti*

Aihe

Vies­ti