YHTEYS JA AUKIOLO

YHTEYS JA AUKIOLO

YHTEYS JA AUKIOLO

Hyvät yhteydet ovat nykypäivää

Toi­mi­paik­kam­me sijait­see Tam­pe­reen kes­kus­tas­sa, pää­kir­jas­to Met­son vie­res­sä osoit­tees­sa Mus­tan­lah­den­ka­tu 24 A, 33210 Tam­pe­re. Bus­si­rei­tit ja myös tule­va rai­tio­tie­lin­ja kul­ke­vat aivan vie­res­tä pit­kin Pir­kan­ka­tua. Lähim­mät pysä­köin­ti­pai­kat löy­ty­vät Mus­tan­lah­den­ka­dun var­res­ta. Kun olet tulos­sa käy­mään, ota yhteyt­tä etu­kä­teen, niin tie­däm­me var­mas­ti olla pai­kal­la. Ter­ve­tu­loa!

Aukioloajat

Työm­me liik­ku­vas­ta luon­tees­ta joh­tuen meil­lä ei vali­tet­ta­vas­ti ole sään­nöl­li­siä aukio­loai­ko­ja, mut­ta ota yhteyt­tä, niin sovi­taan sinul­le par­hai­ten sopi­va ajan­koh­ta tapaa­mi­sel­le.

Yhteystiedot

Kruu­na LKV
Mus­tan­lah­den­ka­tu 24 A
33210 Tam­pe­re
0400 232087
juhana.wahlros@kruunalkv.fi
www.kruunalkv.fi

Ota yhteyttä

Nimi*

Säh­kö­pos­ti*

Aihe

Vies­ti